Banner 83 ngọc trầm hương v2

Tại sao Ngọc Trầm Hương luôn là lựa chọn số 1 khi tìm Vòng trầm hương …

  • Ngọc Trầm Hương có hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất và phân phối vòng trầm hương tự nhiên, các showroom khắp cả nước, 120.000 khách hàng trên 12 quốc gia.

  • Các sản phẩm đều được tư vấn kỹ càng về chất lượng, cách mix charm vàng, đá quý hợp mệnh, phong thủy.

  • Bảo hành và hỗ trợ trọn đời – Là cam kết với khách hàng về chất lượng các sản phẩm của Ngọc Trầm Hương!

Xem các sản phẩm hot hôm nay!
Banner 83 ngọc trầm hương v2

Tại sao Ngọc Trầm Hương luôn là lựa chọn số 1  …

  • Ngọc Trầm Hương có hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất và phân phối vòng trầm hương tự nhiên, các showroom khắp cả nước, 120.000 khách hàng trên 12 quốc gia.

  • Tư vấn kỹ càng về chất lượng, cách mix charm vàng, đá quý hợp mệnh, phong thủy.

  • Bảo hành và hỗ trợ trọn đời – Là cam kết với khách hàng về chất lượng các sản phẩm!

Banner 83 ngọc trầm hương v2

Tại sao Ngọc Trầm Hương luôn là lựa chọn số 1 khi tìm Vòng trầm hương …

  • Hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất vòng trầm hương tự nhiên giá tại xưởng.

  • Các showroom khắp cả nước, 120.000 khách hàng trên 12 quốc gia.

  • Tư vấn kỹ về chất lượng, mix charm vàng, đá quý hợp mệnh, phong thủy.

  • Bảo hành và hỗ trợ trọn đời – Là cam kết với khách hàng về chất lượng!

Xem các sản phẩm hot hôm nay!

Vòng trầm hương - Siêu Sale Hôm Nay

5 đánh giá
Chỉ từ: 450.000
3 đánh giá
Original price was: 400.000₫.Current price is: 200.000₫.
15 đánh giá
Chỉ từ: 110.000
6 đánh giá
Original price was: 800.000₫.Current price is: 399.000₫.

Vòng trầm hương siêu sale

5 đánh giá
Chỉ từ: 450.000
3 đánh giá
Original price was: 400.000₫.Current price is: 200.000₫.
15 đánh giá
Chỉ từ: 110.000
6 đánh giá
Original price was: 800.000₫.Current price is: 399.000₫.

Super Sale

5 đánh giá
Chỉ từ: 450.000
3 đánh giá
Original price was: 400.000₫.Current price is: 200.000₫.
15 đánh giá
Chỉ từ: 110.000
6 đánh giá
Original price was: 800.000₫.Current price is: 399.000₫.
Xem toàn bộ

Các mẫu vòng trầm mới nhất 2024

5 đánh giá
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.350.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 7.900.000₫.Current price is: 5.350.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 8.300.000₫.Current price is: 5.500.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.950.000₫.

Các mẫu vòng trầm mới nhất

5 đánh giá
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.350.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 7.900.000₫.Current price is: 5.350.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 8.300.000₫.Current price is: 5.500.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.950.000₫.

Hàng mới về

5 đánh giá
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.350.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 7.900.000₫.Current price is: 5.350.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 8.300.000₫.Current price is: 5.500.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.950.000₫.
Xem toàn bộ

Các mẫu Bán chạy nhất

8 đánh giá
Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 5.550.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 2.900.000₫.Current price is: 1.950.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 5.650.000₫.

các mẫu Bán chạy nhất

8 đánh giá
Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 5.550.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 2.900.000₫.Current price is: 1.950.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 5.650.000₫.

Bán chạy nhất

8 đánh giá
Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 5.550.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 2.900.000₫.Current price is: 1.950.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 5.650.000₫.
Xem toàn bộ

Các mẫu Vòng trầm hương Nam

8 đánh giá
Original price was: 8.000.000₫.Current price is: 5.250.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.350.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 6.000.000₫.Current price is: 4.850.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.250.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 3.930.000₫.Current price is: 3.250.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 7.000.000₫.Current price is: 4.550.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 5.300.000₫.Current price is: 3.650.000₫.

Các mẫu Vòng trầm hương Nam

8 đánh giá
Original price was: 8.000.000₫.Current price is: 5.250.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.350.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 6.000.000₫.Current price is: 4.850.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.250.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 3.930.000₫.Current price is: 3.250.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 7.000.000₫.Current price is: 4.550.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 5.300.000₫.Current price is: 3.650.000₫.

Vòng trầm Nam

8 đánh giá
Original price was: 8.000.000₫.Current price is: 5.250.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.350.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 6.000.000₫.Current price is: 4.850.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.250.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 3.930.000₫.Current price is: 3.250.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 7.000.000₫.Current price is: 4.550.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 5.300.000₫.Current price is: 3.650.000₫.
Xem toàn bộ

các mẫu Vòng trầm hương Nữ

7 đánh giá
Original price was: 7.900.000₫.Current price is: 5.350.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 6.900.000₫.Current price is: 4.500.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.400.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 1.350.000₫.Current price is: 830.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
9 đánh giá
Original price was: 3.930.000₫.Current price is: 2.750.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 2.400.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.200.000₫.

các mẫu Vòng trầm hương Nữ

7 đánh giá
Original price was: 7.900.000₫.Current price is: 5.350.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 6.900.000₫.Current price is: 4.500.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.400.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 1.350.000₫.Current price is: 830.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
9 đánh giá
Original price was: 3.930.000₫.Current price is: 2.750.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 2.400.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.200.000₫.

Vòng trầm Nữ

7 đánh giá
Original price was: 7.900.000₫.Current price is: 5.350.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 6.900.000₫.Current price is: 4.500.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.400.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 1.350.000₫.Current price is: 830.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
9 đánh giá
Original price was: 3.930.000₫.Current price is: 2.750.000₫.
6 đánh giá
Original price was: 2.400.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
7 đánh giá
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
Xem toàn bộ

Các mẫu Vòng ngọc tự nhiên

6 đánh giá
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.100.000₫.
8 đánh giá
Chỉ từ: 750.000
7 đánh giá
Chỉ từ: 850.000
7 đánh giá
Chỉ từ: 1.250.000
4 đánh giá
Original price was: 3.000.000₫.Current price is: 2.220.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.150.000₫.
10 đánh giá
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 2.200.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 8.800.000₫.

Vòng ngọc tự nhiên

6 đánh giá
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.100.000₫.
8 đánh giá
Chỉ từ: 750.000
7 đánh giá
Chỉ từ: 850.000
7 đánh giá
Chỉ từ: 1.250.000
4 đánh giá
Original price was: 3.000.000₫.Current price is: 2.220.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.150.000₫.
10 đánh giá
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 2.200.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 8.800.000₫.
Xem toàn bộ

CÁC MẪU VÒNG THẠCH ANH MỚI NHẤT

Original price was: 3.600.000₫.Current price is: 3.150.000₫.
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.450.000₫.
Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 960.000₫.
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.800.000₫.

VÒNG THẠCH ANH

Original price was: 3.600.000₫.Current price is: 3.150.000₫.
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.450.000₫.
Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 960.000₫.
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.800.000₫.
Xem toàn bộ

các sản phẩm Trầm hương đốt (nhang, nụ trầm)

3 đánh giá
Original price was: 300.000₫.Current price is: 150.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 660.000₫.Current price is: 410.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 420.000₫.Current price is: 210.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 190.000₫.Current price is: 95.000₫.
4 đánh giá
Original price was: 180.000₫.Current price is: 110.000₫.
Original price was: 150.000₫.Current price is: 75.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 195.000₫.Current price is: 150.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 350.000₫.Current price is: 290.000₫.

các sản phẩm Trầm hương đốt

3 đánh giá
Original price was: 300.000₫.Current price is: 150.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 660.000₫.Current price is: 410.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 420.000₫.Current price is: 210.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 190.000₫.Current price is: 95.000₫.
4 đánh giá
Original price was: 180.000₫.Current price is: 110.000₫.
Original price was: 150.000₫.Current price is: 75.000₫.
8 đánh giá
Original price was: 195.000₫.Current price is: 150.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 350.000₫.Current price is: 290.000₫.

Trầm hương đốt

3 đánh giá
Original price was: 300.000₫.Current price is: 150.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 660.000₫.Current price is: 410.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 420.000₫.Current price is: 210.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 190.000₫.Current price is: 95.000₫.
4 đánh giá
Original price was: 180.000₫.Current price is: 110.000₫.
Original price was: 150.000₫.Current price is: 75.000₫.
Xem toàn bộ

Các Vật phẩm phong thủy gia đình - công sở

Original price was: 800.000₫.Current price is: 560.000₫.
Original price was: 800.000₫.Current price is: 650.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 450.000₫.Current price is: 320.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 200.000₫.Current price is: 100.000₫.
4 đánh giá
Original price was: 100.000₫.Current price is: 50.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 150.000₫.Current price is: 80.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 950.000₫.Current price is: 785.000₫.
4 đánh giá
Original price was: 450.000₫.Current price is: 380.000₫.

Các Vật phẩm phong thủy

Original price was: 800.000₫.Current price is: 560.000₫.
Original price was: 800.000₫.Current price is: 650.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 450.000₫.Current price is: 320.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 200.000₫.Current price is: 100.000₫.
4 đánh giá
Original price was: 100.000₫.Current price is: 50.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 150.000₫.Current price is: 80.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 950.000₫.Current price is: 785.000₫.
4 đánh giá
Original price was: 450.000₫.Current price is: 380.000₫.

Phong Thủy

Original price was: 800.000₫.Current price is: 560.000₫.
Original price was: 800.000₫.Current price is: 650.000₫.
5 đánh giá
Original price was: 450.000₫.Current price is: 320.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 200.000₫.Current price is: 100.000₫.
4 đánh giá
Original price was: 100.000₫.Current price is: 50.000₫.
3 đánh giá
Original price was: 150.000₫.Current price is: 80.000₫.
Xem toàn bộ